Adwokat – alimenty Lublin

Jako adwokat zajmuję się prowadzeniem spraw o alimenty w Lublinie. Wspieram w ocenie, czy dana osoba jest uprawniona do świadczeń i reprezentuję interesy klientów w trakcie postępowania.

Od czego zależy możliwość otrzymania alimentów?

W typowej sytuacji obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach – są oni obowiązani do świadczeń względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że jego dochody wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania. W przypadku innych spraw alimentacyjnych prawodawca uzależnia możliwość otrzymania środków od wystąpienia dodatkowych przesłanek. Przykładowo rozwiedziony małżonek może żądać od drugiego małżonka alimentów, gdy znajdzie się w niedostatku – taka sytuacja występuje, gdy nie jest on w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb życiowych.

Na czym polega współpraca z adwokatem?

W trakcie sprawy o alimenty na adwokacie spoczywa szereg obowiązków. W ramach współpracy z klientami zajmuję się:

  • zgromadzeniem dokumentów, które obrazują aktualną sytuację majątkową;
  • opracowaniem pism procesowych, w których przedstawiam argumenty na rzecz żądań klienta;
  • negocjacjami i mediacjami z drugą stroną postępowania,
  • zaskarżaniem orzeczeń, które godzą w interesy klienta.

To, jakie działania podejmę, zależy w dużym stopniu od oczekiwań konkretnej osoby i charakteru sprawy. Osoby zainteresowane współpracą z adwokatem w Lublinie w sprawach dotyczących alimentów mogą skontaktować się ze mną osobiście, mailowo lub telefonicznie.