Adwokat Lublin sprawy rodzinne

Zdarzają się w życiu sytuacje, gdy prawo wkracza w sprawy rodzinne i osobiste. Najczęściej jest to spowodowane zakończeniem związku małżeńskiego. Wówczas powstaje konieczność uregulowania kwestii, takich jak kontakty z dziećmi czy podział majątku. Sytuacji generujących problemy prawne jest jednak więcej, a ich samodzielne rozwiązanie często okazuje się trudne. Moim zadaniem jako adwokata działającego w Lublinie jest świadczenie pomocy klientom w sprawach rodzinnych niezależnie od rodzaju postępowania i jego złożoności.

Czego dotyczy pomoc prawna w sprawach rodzinnych?

Mówiąc o sprawach rodzinnych, możemy mieć na myśli szereg zróżnicowanych zagadnień prawnych. Oferowana przeze mnie pomoc prawna dotyczy m.in.:

  • relacji między współmałżonkami, w tym spraw rozwodowych, o separację oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
  • władzy rodzicielskiej i kontaktów rodzica z dzieckiem;
  • przestępstw przeciwko rodzinie, np. znęcania się, niealimentacji;
  • postępowań w ramach konwencji haskiej, tj. spraw dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę zarówno w krajach UE, jak i niebędących jej członkami;
  • ustalenia pochodzenia dziecka, w tym ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa bądź macierzyństwa;
  • ustanowienia opieki i kurateli.

Rozwiązania, które proponuję, są każdorazowo dopasowane do rodzaju postępowania i związanych z nim zagadnień prawnych.

Komunikacja z klientem jako podstawa współpracy

W przypadku prawa rodzinnego sposób rozstrzygnięcia danej sprawy zależy w dużej mierze od klienta. Jego decyzje mogą wpływać nie tylko na kwestie prawne, np. długość postępowania, ale też sytuację rodzinną po zakończeniu sprawy, np. w zakresie relacji z byłym partnerem.

Współpracując z klientami, biorę pod uwagę ich oczekiwania i szukam rozwiązań prawnych, które mają je na uwadze. Wskazuję jednocześnie, jakie skutki prawne mogą wiązać się z podejmowanymi decyzjami. Osoby zainteresowane konsultacjami z zakresu spraw rodzinnych z adwokatem w Lublinie mogą skontaktować się ze mną drogą telefoniczną, mailową lub bezpośrednio w kancelarii.