Zakres usług

Adwokat Lublin

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

Prawo rodzinne

Prawa rodzinnego

– o rozwód i separację,
– o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
– o podział majątku wspólnego,
– o alimenty,
– ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– ustalenie miejsca pobytu małoletnich dzieci,
– o kontakty z małoletnimi dziećmi,
– o ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa),
– o ustanowienie opieki i kurateli,
– o wydanie dziecka w związku z uprowadzeniem.

Prawo cywilne

Prawa cywilnego

– o zapłatę,
– odszkodowanie i zadośćuczynienie,
– zasiedzenie,
– zniesienie współwłasności,
– ustanowienie i zniesienie służebności,
– naruszenie posiadania,
– skarga pauliańska,
– ochrona dóbr osobistych,
– stwierdzenie nabycia spadku ,
– dział spadku,
– zachowek.

Prawo karne

Prawa karnego

– obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
– obrona oskarżonego w postepowaniu sądowym,
– sprawy z zakresu postępowania wykonawczego (udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary),
– reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz oskarżycieli subsydiarnych,
– pomoc prawna zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym.

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawa handlowego i gospodarczego

– zakładanie i rejestracja spółek,
– sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów, regulaminów, porozumień,
– reprezentacja wspólników oraz spółek podczas postępowań sądowych,
– reprezentacja podmiotów przed KRS,
– obsługa zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
– reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
– stała obsługa prawna przedsiębiorców i spółek prawa handlowego.

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Prawa medycznego i farmaceutycznego

– pomoc prawna dla lekarzy,
– pomoc prawna dla pacjentów,
– sprawy o błąd medyczny,
– sprawy o odszkodowanie,
– sprawy o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych.