Sprawy rozwodowe Lublin

Postępowanie rozwodowe jest na ogół źródłem dużego stresu dla jego uczestników. Po części jest to spowodowane tym, że w toku sprawy należy zająć się kwestiami doniosłymi zarówno z perspektywy prawnej, jak i życiowej. Chodzi w szczególności o wysokość świadczeń alimentacyjnych czy też zakres kontaktów rodziców z dziećmi po ustaniu małżeństwa. Jako adwokat działający w Lublinie oferuję pomoc prawną w trakcie rozwodu – zajmuję się przygotowaniem do rozprawy, a także reprezentowaniem interesów klientów przed sądem.

Rozwód następuje po ustaniu więzi między małżonkami

Sąd orzeka rozwód pod warunkiem, że w trakcie postępowania wykażemy, że w związku doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia polega na ustaniu więzi trzech rodzajów: fizycznej, duchowej i gospodarczej. O możliwości orzeczenia rozwodu mówimy zatem wówczas, gdy małżonkowie nie utrzymują ze sobą kontaktów intymnych, nie darzą się uczuciem oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.  Przy podejmowaniu działań mających na celu wskazanie, że powyższe okoliczności występują i mają trwały charakter, kieruję się m.in. praktyką orzeczniczą w sprawach rozwodowych.

Współpraca w sprawach rozwodowych w Lublinie

Zakończenie małżeństwa nie jest zwykle jedynym priorytetem współmałżonków w trakcie postępowania rozwodowego. Warto bowiem pamiętać o tym, że sąd w wyroku rozwodowym orzeka z urzędu – czyli bez wniosku stron – o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, kontaktach, jakie rodzic będzie z nim utrzymywać, a także wysokości kosztów, jakie małżonkowie mają obowiązek ponosić w związku z jego utrzymaniem i wychowaniem. W określonych w prawie sytuacjach sąd rozstrzyga ponadto o podziale majątku czy alimentach na rzecz byłego małżonka.

W ramach współpracy zajmę się wszystkimi zagadnieniami okołorozwodowymi, których dotyczyć może sprawa klienta. Do każdego problemu prawnego dopasowuję potrzebne rozwiązania, mając na uwadze treść przepisów i konkretne oczekiwania.