Porada prawna online

Porada prawna online

Kancelaria świadczy również pomoc prawną online.

1. Klient przesyła e-mail z opisem stanu faktycznego sprawy, pytaniami bądź wskazuje rodzaj pisma lub umowy do sporządzenia przez adwokata.

2. Adwokat zapoznaje się z przesłanymi informacjami i dokonuje wyceny usługi.

3. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z wyceną usługi oraz numer rachunku bankowego, na który powinien wpłacić określone przez adwokata wynagrodzenie.

4. Po otrzymaniu wpłaty adwokat przesyła e-mail z odpowiedzią, sporządzonym pismem lub umową, bądź ustala termin spotkania online za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.