Adwokat – prawo karne Lublin

W trakcie spraw karnych bardzo często ważą się ludzkie losy: dana osoba może zostać pozbawiona wolności, stracić uprawnienia do wykonywania zawodu czy otrzymać grzywnę, która przekracza jej możliwości finansowe. Prawnik czuwa nad przebiegiem postępowania, odnotowując uchybienia, a także chroni interesy swojego klienta. Jako adwokat specjalizujący się w prawie karnym obsługuję w kancelarii w Lublinie różnych uczestników postępowania – nie tylko podejrzanych i oskarżonych, ale też oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych czy pokrzywdzonych. Pomoc prawna obejmuje każdy etap sprawy.

Fazy postępowania karnego

Charakter działań podejmowanych przez adwokata w trakcie postępowania karnego jest zróżnicowany. Dzieje się tak dlatego, że składa się ono z kilku etapów. Zwykle wyróżnia się:

  • postępowanie przygotowawcze, prowadzone w formie dochodzenia bądź śledztwa, jeszcze zanim akt oskarżenia trafi do sądu;
  • postępowanie główne, prowadzone przed sądem I instancji;
  • postępowanie odwoławcze, prowadzone przed sądem II instancji;
  • postępowanie wykonawcze, zmierzające do wykonania orzeczenia sądu.

Działając jako adwokat w Lublinie, znam specyfikę prawa karnego i wiem, jakie zadania należy wykonać w trakcie poszczególnych etapów postępowania.

Co obejmuje pomoc prawna?

Ze względu na wieloetapowość postępowania karnego obsługa prawna obejmuje szereg zróżnicowanych usług. Chodzi w szczególności o:

  • obronę podejrzanego w trakcie postępowania przygotowawczego,
  • obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym,
  • uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • postępowanie o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary pozbawienia wolności,
  • wydanie wyroku łącznego;
  • pomoc prawną zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym (w tym w zakresie uzyskania odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie i niesłuszne tymczasowe aresztowanie).

Z oferowanej przeze mnie pomocy prawnej można skorzystać również w przypadku spraw innych niż wymienione. Zakres obsługi w obrębie prawa karnego zależy od rodzaju napotkanych przez klienta problemów i stopnia skomplikowania sprawy.